Förnyelse av utställningen Skåne blir till

Dinosaurier är ett ämne som fascinerar. Flygödlor, pterosaurier, svävade i luften och i haven simmade, förutom ett 40-tal hajarter, jättelika mosasaurier som kunde sluka en haj i en enda tugga! Eftersom Skåne, till skillnad från resten av Sverige, under så lång tid legat under vatten, har berggrunden från dinosaurietiden skyddats från erosion. Därför är Skåne unikt för forskarna. Det finns en mängd vetenskapliga fynd från trias-tiden fram till idag. För att sprida kunskap om Skånes spännande historia söker Malmö museer medel att förnya utställning ”Skåne blir till”.