Flow – Safe, scalable and affordable depression treatment

Syftet är att erbjuda ett säkert alternativ till befintliga depressionsbehandlingar, behandlingen kan ges i större skala till världens 350 miljoner deprimerade. Enligt WHO får 50% av de personer som lider av depression idag ingen behandling. Användningen av antidepressiva medel har exploderat de senaste åren och Flow är ett alternativ eller komplement. Flödesbehandlingsprogrammet kommer att ge den kliniskt deprimerade en bieffektfri, prisvärd, hemma-behandling – allt gjort på ett vetenskapligt bevisat sätt.