Fighting cancer with plastic bullets

Syftet med utställningen är att kommunicera forskning om cancerdiagnostik som bedrivs av forskarstuderande doktorander på Institutionen för biomedicin på Malmö Universitet. Vilken nytta kan den göra och hur kan den tillämpas i samhället? Genom bl a inspelade filmer får besökaren en inblick i ett antal doktoranders arbete.