European Youth Brass Band 2021

Brassmusik Skåne vill tillsammans med de lokala brassbanden få till stånd ett aktivt samarbete med Kulturskolorna i regionen för att trygga tillväxten av brassmusiker. Lunds Kulturskola startar i höst en brassbandsverksamhet som redan till jul kommer att framträda tillsammans med Lunds Universitets Brassband. Vi har också påbörjat ett arbete att nå fler kulturskolor i Skåne som vi hoppas kommer att delta i någon form.