Ett kraftanpassande kirurgiskt verktyg för hjälp vid införande av biomedicinska implantat i känslig hjärnvävnad.

De flesta kirurgiska ingreppen (biopsier, mikroinjektioner, införande av implantat osv.) i hjärnan utförs utan större hänsyn till de mekaniska krafter som genereras i de olika hjärnstrukturerna. Våra fynd tyder på att unika kirurgiska kraftminskande strategier utgör ett markant framsteg och en unik kommersiell möjlighet. Detta arbete är av betydelse för både vetenskapliga och kliniska verksamheter inom biomaterial, neuroteknik och forskning på hjärnsjukdomar.