EOS Språk-Café

EOS Language Café startade den 23 januari 2016 och genomförs varje lördag kl. 13-15 i Eoshallen i Lund. Syfte med projektet är att skapa en mötesplats där människor kan förenas och bygga relationer utifrån ett intresse för språk, kultur och social interaktion. Det ska bidra till integration mellan etablerade och nyanlända, studenter och yrkesverksamma samt till flyktingbarns upplevelse av Eos som en välvillig och omhändertagande förening och en bra verksamhet att engagera sig i.