Ento Foder – hållbart djufoder från insekter odlade på matsvinn

Det övergripande syftet är att fasa ut fiskmjöl och stoppa utfiskningen av haven. Den här delen av projektet har syftet att bekräfta odlingstekniken på rötrester och förbereda inför att skala upp insektsodlingen samt undersöka om odlad fisk på insekter håller samma sensoriska profil och tillväxthastighet som vid konventionellt foder. Piloten är nödvändig för att förbereda en uppskalad verksamhet för att gå från en manuell odlingsmetod till en automatiserad process.