En kväll med de stora judiska tonsättarna

Målet är att sätta ett avtryck i Malmö och sprida kunskap om den judiska musikskatten. Tanken är att konserterna görs i nära anslutning till kristallnatten för att påminna om de förbrytelser och förföljelser som drabbat judar, även i vår tid och i vår stad. Vi tänker oss att ”En kväll med de stora judiska tonsättarna” i första hand framförs någon gång under hösten 2020. Kanske den 9 och 10 november 2020.