Elever med låga prestationer i matematik

De senaste sju åren har ägnats åt studier i utbildningsvetenskap med inriktning mot matematikdidaktik. Forskning har varit inriktad på förklaringar till varför elever får låga prestationer i matematik. Projektet innebär att utforma kursmaterial som en handledning i sättet att undervisa dessa elever. Genom separata utbildningsdagar i de elva kommuner som tillhör Skåne Nordväst introduceras denna pedagogik i de kommuner där empiri till den kommande avhandlingen insamlats. I detta projekt används en populärvetenskaplig version av doktorsavhandlingen, skriven så att den vänder sig till verksamma pedagoger och med ett tillägg som innehåller metodik hur vi kan arbeta med åtgärder för elever med låga prestationer i matematik. Erfarenheter från dessa utbildningar skall ingå i det metodiska avsnittet i en kommande lärobok.