E-bok ’Skörda Regnvatten’ Ett koncept för hållbart trädgårdsbruk

Hur länge kan vi vattna med dricksvatten? Frågan gäller en av de viktigaste miljöfrågorna till följd av förväntade klimatförändringar, gamla och underdimensionerade kommunala ledningar samt att dagvatten går orenat ut i sjöar och vattendrag i stället för att filtrera ner till grundvattnet genom jordlagren och på så vis renas. I föreningen ”Trädgården som Livsrum”, har vi arbetat med dessa frågor, till största delen ideellt, sedan 2008. Under tiden har ett nytt trädgårdskoncept utvecklats. I konceptet ingår att skörda, lagra och använda sig av regnvatten i trädgårdsodlingen för att göra sig mindre beroende av kommunalt renat vatten.  I konceptet ingår också andra sätt att minska vattenförbrukningen och sårbarheten.