Donator organ genom superkritisk teknologi

Tissue engineering syftar till att bygga funktionella vävnader som kan reparera skadade vävnader och organ. De flesta friska organ och vävnader kommer från en avliden givare och måste vara förenliga med den sjuka patienten. Kritiska patienter överlever inte väntetiden. Endast i Sverige behövs 700 organ- och 1000 vävnadstransplantationer årligen. En enkel och effektiv metod för att avlägsna celler och lipider från donerade organ och vävnader kommer att minska avstötning av transplantat och ha en positiv inverkan på den förväntade livslängden för kritiska patienter och livskvaliteten hos transplanterade individer. Det kan också vara nyckeln till en säker ”djur till människa” transplantation och lösa problemet med donator brist.