Din Röst Ska EKA! – fortsättningsarbete

Din Röst Ska EKA! består av Jassim Ahmadi som är utbildad till socionom samt kompetensförsörjningsanalytiker och arbetar på Rosengårdsskolan i Malmö som skolkurator samt Alaa Mouhsen som är utbildad tandtekniker och arbetar som träningscoach samt ledsagare. Vi båda är uppvuxna i Rosengård. Vision om att varje individ skall kunna få möjligheten att utvecklas till sin fulla potential men även att plocka fram resurser, potential och egenskaper som kan komma till nytta för personen och samhället. Alla behövs. Projektet har som syfte att lyfta både pedagoger och skolelever till att upptäcka sin fulla potential och sträva mot att bli sitt bästa. Syfte att förse pedagoger med metoder och verktyg för att kunna utvecklas själv samt bidra till utveckling och samtidigt arbeta med skolelever genom bland annat en bok och arbetsmaterial som är en grund till projektet.