Din osynliga granne -workshop och studiematerial för skola om mat och klimat.

Din osynliga granne är en uppskattad musik – och barnföreställning om mat och klimat som fr.o.m. början av hösten 2015 spelats på många skolor runt om i Skåne. Med detta projekt ska Din osynliga granne byggas på med en workshop och ett tillhörande studiematerial om mat och klimat. Workshopen ska innehålla övningar och lekar med musik, bild och berättande, som ska förmedla att kultur är till för alla, ge barn möjlighet i skolan att uttrycka sig genom konst och kultur och utveckla sitt eget skapande. Genom ämnet mat och klimat ska detta projekt bidra till att barnen får större förståelse för hur många människor och vilket arbete som ligger bakom maten i butiken, få ett ansikte på dessa, känna större ansvar som konsument och få grepp om hur deras agerande kan påverka hela världen.