Digitaliserat Anpassat Stöd

Syftet med prototypen är att identifiera, kategorisera och systematisera den kunskap som finns bland föräldrar till barn med funktionsvariationer (LSS) och konkretisera dessa kunskapstillgångar i ett nytt digitalt format. Anpassat Stöd har utvecklat en metod som innebär att man initialt gör en behovsanalys av hela familjens situation. Det är denna del ska utvecklas i den första prototypen. Prototypen ska resultera i en digital modell som kan tillämpas i större skala.