Digitala kunskapsstationer i Akvariet – en levande värld

”Akvariet – en levande värld”, är en populär naturvetenskaplig basutställning på Malmö Museer. Utställningen är unik för Skåne då man i kombination av naturhistoriska museiföremål, interaktiva stationer, levande djur och miljöer har möjligheten att berätta om klimat, natur och miljö.

Huvudsyftet med utställningen är att informera och väcka allmänhetens intresse och förståelse för djur, natur och värdet av den biologiska mångfalden. Dock har vi under lång tid saknat en viktig byggsten för att kunna uppnå detta, nämligen ett fungerande och tilltalande informationssystem.

Därför är vi evigt tacksamma för att vi har fått möjligheten till att genomföra detta projekt. Vi kan äntligen uppfylla besökarnas önskan och på ett intressant sätt kunna förmedla kunskap om olika djurarter och dess roll i de ekologiska systemen men även om olika miljöproblem och framtida lösningar på dessa. Ett välfungerande informationssystem tillsammans med utställningen blir även ett led i att få fler ungdomar och övriga besökare att intressera sig för natur och miljöfrågor.

Projektet innebär att vid olika kunskapsstationer i utställningen, i detta fall vid varje akvarium eller terrarium, installera en digital touchskärm. Från dessa digitala kunskapsstationer ska besökare genom lättillgängliga texter och illustrerande bild och filmmaterial kunna få information och kunskap om djurarter, dess levnadsmiljöer och olika teman kopplat till naturvetenskap.

Utställningen Akvariet är redan en väletablerad plattform för skolklasser och allmänbesökare. Välfungerande och tilltalande digitala kunskapsskärmar skulle ge en ny dimension till utställningen och möjligheten att sprida kunskap om naturvetenskapliga fakta och forskning.