Digitala framsteg för att studera sångfåglars biologiska kompass

Två gånger per år migrerar miljontals fåglar på ett spektakulärt sätt – ofta från en kontinent till en annan och tillbaka. Hur fåglar väljer i vilken riktning de ska flyga under migrationen är fortfarande till stor del okänt. Traditionella metoder för att studera orienteringen hos fåglar baseras fortfarande oftast på manuella metoder. Syftet med detta projekt är att övervinna begränsningarna hos gamla manuella metoder genom att dra nytta av ny digital teknik och att främja nya upptäckter för att öka vår förståelse för hur djur migrerar.