DiabetesNinja

Föreningen
Föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes bildades hösten 2017 med särskild målsättning att utveckla en ny diabetesapp för barn och unga med typ 1-diabetes. Första versionen släpptes i mars 2018. Eldsjälarna bakom föreningen som lyckades få tillstånd utvecklingen av DiabetesNinja är Tina Hansson och Ingrid Jönsson som tillsammans med ordf Jan-Erik Hansson drivit projektet framåt till ett ovärderligt hjälpmedel för barn med diabetes typ 1 samt för deras anhöriga och för förskola/skola.

Appen
Via appen DiabetesNinja kan barnet hålla koll på sitt blodsocker och få en tydlig översikt av sin blodsockerregistrering. Man kan enkelt söka fram olika livsmedel eller maträtter för att beräkna intaget av kolhydrater. Specifika händelser kan antecknas och sparas sedan i en logg. Barnet kan även dela sin information med sina kontaktpersoner så de blir uppdaterade på vad som händer under dagen. Vid varje registrering skickas en pushnotis till de personer som man valt att dela sin information med.

Nya projektet
Med Stipendiet från Sten K Johnsons Stiftelse skall appen utvecklas för ökad trygghet för användare som bl a innebär: insulindos kan loggas i appen, få veckans meny på min skola, lämna förslag på ny mat till appen – via webbformulär, utveckla streckkodsscanning. Funktionen gamification (Ninja Challenge) utvecklas så att användare och följare får del av varandras poäng – tävlingsinslag som motiverar användandet av appen.