Den Dolda Kvinnomakten – 500 år på Skarhult slott

Projektet avser realiseringen av utställningen Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhult slott. Dess syfte är att ge allmänheten kunskap om villkoren för svenska kvinnors maktutövning genom historien och hjälpa till att grusa tanken om att det skulle saknas starka kvinnliga förebilder.