Daylight – forskningsfilm o vikten av dagsljus

Filmen Daylight är ett samarbete mellan arkitekten och dagsljuspecialisten Marie-Claude Dubois och filmskaparen Nicholas Wakeham. Filmen informerar, utforskar och utmanar det moderna samhällets sätt att förhålla sig till arkitektur, nybyggnation och förtätning av städer i förhållande till människors behov av dagsljus. Filmen ses som ett pedagogiskt diskussionsverktyg för arkitektstudenter och yrkesverksamma men ses även som en viktigt kommentar till den byggbransch som allt mer bygger på höjden och skapar förtätade städer som som i sin tur gör att det viktiga dagsljuset stängs ute. Detta, menar filmen, kommer få förödande konsekvenser på både hur städer ser ut och på den globala folkhälsan. I filmen intervjuas några av de främsta experterna inom området.

Under 25 år har Marie-Claude Dubois forskat kring dagsljus i förhållande till arkitektur. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom ämnet. Hon är verksam vid arkitekthögskolan i Lund samt vid Alnarps Lantbruksuniversitet. Hennes bok Daylighting and Lighting Under a Nordic Sky (Studentlitteratur. ISBN 9789144125770 ligger till grund för arbetet med filmen.