Där vi möts!

Malmö är en mångkulturell stad vilket återspeglas i personerna på de särskilda boendena och mötesplatserna. Sorgligt nog återspeglas detta inte i konsertutbudet på nämnda platser då repertoaren idag till största del består av svenska visor och schlager: musik som många av de äldre kanske inte har en nostalgisk koppling till. Med en bredare repertoar vill jag inte bara bemöta dem som aldrig annars får ”sin musik” spelad, utan också bidra till ett utbyte av musikaliska upplevelser inom publiken.