CD Deep Shadows Blue

Syftet är väcka intresse för den skandinaviska gitarrens tonspråk och för vårt speciella melodiska kulturarv med delvis rötter i den skånska myllan. Genom färdigställande av en CD med nyskriven samtida svensk musik för gitarr sprida svensk samtida gitarrmusik internationellt