Botildenborg Social Innovation Living Lab

Genom att starta Botildenborg Social Innovation Living Lab kan vi öka kunskap kring socialt entreprenörskap, effekt-mäta och utvärdera sociala insatser. Kunskapen kommer att ligga till grund för utveckling av socialt entreprenörskap, möjligheten att skapa upp verksamheten och bidra till ökad kunskap. I oktober 2024 kommer konferensen Urban Food and Farming genomföras för att sätta fokus på socialt entreprenörskap och samarbetet mellan Botildenborg och universiteten.