Bok om Kullens fyr

Naturvårdsverket uppger att 500.000 personer årligen besöker Kullaberg. Det finns även ett aktivt 4500 medlemmar. Vi vill med detta projekt förmedla en fördjupad kunskap till alla som på olika sätt är intresserade av historia. Boken kommer att ha en bred historisk ansats på områdena sjö- och fyr historia, kulturhistoria och teknisk historia.