Bok med titeln: En kväll på Heimdall

Sällskapet Heimdall är ett bildningssällskap, grundat 1891, som främst verkar genom kvalificerade föreläsningar. Boken är en sammanställning av de 30 bästa föredragen under 2000-talet.