Blått ljus för säkra och hälsosamma bladgrönsaker

Färdigt skurna ätfärdiga (råa) bladgrönsaker är en uppskattad produkt, men har orsakat större utbrott av magsjukor. Sådana utbrott orsakar lidande hos drabbade individer och åsamkar stor negativ påverkan på samhället (vården, odlare, livsmedelsaktörer/handel) negativt. Vi föreslår ett behandlingssteg med blått ljus under förädlingsprocessen för att avdöda allvarliga livsmedelspatogener och förlänga produktens hållbarhet. Teknologin kan integreras i befintliga processer i grönsakstvätterier.