Bestämning av RNA-sekvens i realtid för att förbättra överlevnaden vid invasiv blåcancersjukdom

Incidensen blåscancer ökar i Sverige. Syftet med projektet är att tillämpa molekylär klassning med RNA-sekvenseringsteknik i klinisk praxis vid blåscancersjukdomen. Genom att undersöka uttrycket av alla gener i tumörcellerna, kan blåscancer klassas i subtyper, vilka har olika prognos och svarar olika på olika behandlingar med t ex cellgift. Genom att applicera ny teknik i realtid, där subtyp baserad på RNA-uttryck svaras ut till behandlande urolog, kommer bättre uppfattning om vilken behandling som är bäst för den enskilda/e patienten.