Berättarbussen Malmö – The true story

Med utgångspunkt från ungdomars egna upplevelser i Malmö vill ”Malmö – the true story” bidra till att forma ett nytt sammanhållande kitt som går över etniska, sociala och kulturella gränser. Pjäsen ”Third Generation” (3G) står som modell. Kraften i pjäsen är att den sammanföra olika grupper med olika erfarenheter och istället för att varje grupp definieras av sin historia eftersträvas fokus på en gemensam framtid med ömsesidig respekt.