Behandling av elakartade hjärntumör genom komplementering

Glioblastom är den vanligaste primära hjärntumören hos människor. Det är en diagnos med mycket dyster prognos. Målet är att undersöka om glioblastom uttrycker C1-IA och CRP (proteiner) som hämmar immunrespons genom att inaktivera komplementsystemet, samt testa behandling i olika djurmodeller för glioblastom. Olika administrationssätt kommer att testas, för att undersöka hur immunsystemet påverkas. Målet på lång sikt är att hitta ett alternativ för alla de patienter som får de dystra diagnosen glioblastom.