Beehave

Beehave ska tillverka och sälja en helt ny typ av bikupa (Beehave) som kan ”rädda världen” och sätta stopp för misshandeln av bin. Om biodling ökar som en del av trädgården/hushållet så ökar antalet bin och sprids jämnt över landet vilket bidrar till en bredare pollinering av grödor och naturliga växter. Pollineringen är livsviktig för landets odlade livsmedel och ägaren till bikupan blir belönad med honung.