Barnbok om flickor med ADHD

Syftet med boken är först och främst att skapa en känsla av sammanhang och gemenskap för framför allt flickor med ADHD. Ytterligare ett syfte är att sprida kunskap om ADHD, NPF och annorlundaskap. Boken kommer ha ett inifrån-perspektiv, skrivet med ett språk som är lättillgängligt då syftet är att nå så många som möjligt.