Att förstå social förståelse

Vilka är förutsättningarna för att människor ska förstå varandra? Hur kan vi ordna vår tillvaro för att bidra till samförstånd? Patrizio Lo Presti ställer denna fråga i sin avhandling Norms in Social Interaction: Semantic, Epistemic, and Dynamic. Svaret på frågan har praktiska konsekvenser för hur vi förstår en samtid präglad av nya möten mellan människor från olika sociokulturella bakgrunder.