Att bygga rätt – lärande från avancerad teori och verkliga exempel

Projektet syftar till förbättrad kostnadseffektivitet och säkerhet för framtidens konstruktioner med långa spännvidder, med fokus på träkonstruktioner. Under det senaste året har risker för kollaps orsakade av instabilitetsproblem uppmärksammats för flera stora träbyggnader i Sverige och (minst) en byggnad har kollapsat. Genom utveckling av undervisningsmaterial om instabilitetsfenomen kan kunskapsnivån hos konstruktörer förbättras och därmed kan effektivare och säkrare byggnader utformas.