Artificiell intelligens som användarstöd vid femoralisnervblockad på den akuta höftpatienten

Den geriatriska patienten efter trauma är en väldigt skör patientkategori, där förflyttningar innebär en stor påverkan, och avhjälpande generell smärtlindring kan ge riskfyllda biverkningar. Vi avser att ge personal tidigare i vårdkedjan ett verktyg att kunna ge patienten en regional smärtstillning, genom att med artificiell intelligens kunna markera i ultraljudsbilder var blockaden bör anläggas. Detta skulle öka patientsäkerheten, välbefinnandet och tryggheten för denna utsatta patientgrupp.