Ännu mer gratis mattehjälp till Skåne

Den ideella föreningen Mattecentrum erbjuder gratis hjälp till alla som pluggar matematik. Syftet med de sökta medlen är att förvalta samt fortsätta att utveckla verksamheten i Skåne för att ge ännu mer läxhjälp i matte, ge alla Skånes barn och unga möjligheten till en likvärdig kunskapsinhämtning, en ökad förståelse och ökat självförtroende i ämnet – helt gratis! Grundläggande kunskaper i matematik är en demokratisk rättighet.