Action-Orienterad Entreprenörsutbildningsserie för Nyanlända Immigranter

Detta projekt syftar till att ge en handlingsinriktad utbildning för att hjälpa 25 nyanlända invandrare i Skåne att få kunskaper i entreprenörskap som kan öka deras personliga utvecklingsmöjligheter och möjligheter att få arbete. Vi kommer att anpassa, medvetandegöra och modifiera utbildningen med hjälp av erfarenheter och tekniker från det internationella masterprogrammet i New Venture Creation vid Lunds universitet. Deltagande i programmet innebär att deltagarna kommer att öka sitt personliga självförtroende, sitt affärsmannaskap och sitt nätverk genom grupparbeten, som alla är relevanta för antingen deras framtida företagande eller karriär.