Musik i Äppelriket

Sällskapet Pro Musica

Målet för festivalen är att skapa starka kulturupplevelser av natur och musik och väcka en nyfikenhet hos besökaren genom en härlig sommarfestival som ger mer än förväntat. Här kan konsertbesökaren lätt att ta steget till guidade vandringar eller utomhuskonserter, liksom den naturintresserade lätt upptäcka musik och instrument de inte visste fanns. Genom att förena två vanligtvis åtskilda intressen, så hjälper de varandra att både synas och stärkas!


Ravinens musik- och vetenskapsserie

Francisca Skoogh

Det saknas idag ett samlat grepp om vetenskap i relation till konst, kultur, i synnerhet till musik. Det finns idag inget liknande projekt och Ravinen är inte minst geografiskt intressant, då nordöstra Skåne inte har tillgång till den kunskapsaktivitet som återfinns i Lund och Malmö med sina stora universitet. Detta projekt skulle föra ut kunskap och musik till intresserade åhörare som normalt sett inte kan ta sig till stora städer.


Trelleborg Pianofestival

Trelleborg Pianofestival

Det övergripande syftet är att stötta och hjälpa de främsta pianisterna i början av sin yrkeskarriär. Dels genom konkreta verktyg i entreprenörskap, dels genom att skapa en mötesplats för den utforskande pianisten, ett slags utvecklingscenter där pianister med olika kompetenser och bakgrunder möts och utbyter erfarenheter. Detta kombineras med en utåtriktad verksamhet för att i Trelleborg erbjuda konserter med pianister på högsta nivå.


Skivinspelning med Hernqvist/Mandelmann project

Aaron Mandelmann

Syftet med Hernqvist/ Mandelmann project är att etablera en modern och samtida ensemble som på ett demokratiskt sätt arbetar tillsammans med musiken för att etablera oss på den internationella jazzscenen som ett arbetande band. Ett jazzband med rötterna i Malmö och där musiken håller högsta konstnärliga nivå och där bandets medlemmar är jämställda både ur ett musikaliskt och ett genusperspektiv.


Skolturné med Malmö Brasskvintett

Lois Ivarsson

Vårt mål är att få komma ut till minst 15 olika skolor på landsbygden för att underhålla och inspirera ungdomar. Efter konserterna hoppas vi att ungdomarna ska ha lärt sig mer om brassmusik och instrumenten. Ett drömresultat vore att någon av ungdomarna letar sig till en kulturskola och börjar spela. Ett av målen vi har med detta projekt är också att blåsa liv i musiklivet igen efter en lång tids vila.


Sofielunds Trädgårdskonserter

Laurin Bergcrantz Music Productions AB

I Sofielunds Trädgårdkonserter skapar vi en ny sommarmusikscen i Malmö. Här bjuder vi in internationella artister såväl som Malmöiter eller andra skåningar. Vi engagerar Grammisnominerade artister, sätter ihop tillfälliga konstellationer, skapar nya kontakter och odlar de gamla. Det unika blir att Sofielunds Trädgårdskonserter bjuder på det vi tycker är bra musik, i ett mycket stort begrepp. Vi bejakar det outforskade såväl som det traditionella och låter skapandet stå i fokus.


Monday Night Big Band & Rigmor Gustafsson, ”THAD JONES 100 YEARS TOUR”

Monday Night Big Band

MNBB vill med detta projekt hylla Thad Jones för hans stora gärning inom storbandsjazzen. Vi vill också fira att den legendariska skivan ”It only happens every time” med Thad Jones/Mel Lewis orchestra och Monica Zetterlund släpptes för 45 år sedan. Vi vill att Thad Jones fantastiska musik ska få nå nya lyssnare i alla åldrar. I projektet ingår även en skivinspelning.


Inspelningar samt framföranden av Elfrida Andrées samlade verk för violin och piano.

Marcus Bäckerud

Vi vill bidra till en spridning av mindre väletablerad repertoar och en större mångfald i den svenska klassiska musiken. I och med en inspelning av Elfrida Andrées musik för fiol och piano hoppas vi uppnå detta. Inspelningarna ska finnas tillgängliga gratis på digitala plattformar för att både publik och musiker i Sverige och övriga världen ska kunna upptäcka Andrées musik. I förlängningen hoppas vi också kunna sätta Andrée och svensk klassisk musik på den internationella musikkartan.


Cantica sacra – Inspelning av nyskriven kyrkomusik

Hampus Söndrebo

Syftet är att lyfta fram den nya musik som komponeras för kyrkan, i kyrkan. Kyrkomusiker har ägnat sig åt komposition i alla tider och ofta använt kyrkans egna musikaliska skatter, såsom den gregorianska sången eller den reformatoriska koralen, som grund för nyskapandet. Min musik bygger inte sällan just på gregorianik. Detta är ett seriöst sätt att dokumentera nykomponerad musik i Svenska kyrkan på 2020-talet och för mig ett sätt att förvalta och utveckla traditionen jag verkar i.