Demokrati

Påarps grundsärskola

Demokrati är jättesvårt att förstå för många och så även för våra elever som läser ämnesområde på Grundsärskola. Eftersom det är valår i år så väljer vi att arbeta med detta nu. Målet är att även våra elever med funktionsnedsättningar ska få vara delaktiga i demokratiska idéer, frågor mm vid ett val. Att få en förståelse för att alla kan deltaga och förändra.


Naturdetektiverna – fakta möter fiktion i barnböcker om forskning

Susanne Pelger

Barnböckerna om Naturdetektiverna ska, genom fakta och fiktion, ge en bild av samtida forskning och forskare. Vetenskaplig problemlösning liknas vid deckarfall för att gestalta hur forskning systematiskt söker svar på frågor. Syftet är att bidra till grundläggande förståelse för vad som skiljer vetenskapligt grundad kunskap från tyckande. Böckerna kan härigenom långsiktigt motverka mytbildning och kunskapsresistens, och i stället främja bildning och ett samhälle som formas av informerade beslut


Historia genom Konst – produktion av pedagogiska filmer

Malmö Konstmuseum

Syftet med de pedagogiska filmerna är att ge gymnasieelever som inte har möjlighet att komma till museet tillgång till den kunskap och det material vi använder vid visningar och workshops. Filmerna kommer att kunna användas av lärare i ordinarie undervisning, alternativt fungera som en förberedelse inför besöket på museet. Filmerna betyder även mycket för att nå elever med funktionsvariation eller elever med begränsade möjligheter att delta på plats.


Raoul Wallenberg Talks – en internationell föreläsningsserie om mänskliga rättigheter

Altitude Meetings AB

Målet med Raoul Wallenberg Talks är att skapa en toppklassig föreläsningsserie om några av vår tids viktigaste ämnen. Vi vill sätta dagordningen – för att stärka demokratin och mänskliga rättigheter, nå unga och skapa engagemang kring frågorna. Och vi vill göra det på den givna platsen – i hjärtat av Lund, i nybyggda Stadshallen.


”Fake news” – en mobil utställning om betydelsen av korrekt information

Katedralskolan

Vi vill påverka! Vi vill sprida kunskapen om frågor om fake news, konspirationsteorier och desinformation! Vi vill få till en förändring. För att lyckas tror vi att man behöver informera, lära och undervisa den unga generationen. Idag läser färre och färre dagstidningen eller följer nyheter i radio eller tv. Vi hoppas kunna hjälpa till att vända utvecklingen och framförallt inspirera andra till att ta krafttag i det viktiga demokratiska arbetet.


Tugga om mat

Jens Almqvist

Projektet har tre syften som alla skapar samhällsnytta; 1) att positionera mat som en viktig samhällsfråga i omställningen mot ett hållbart samhälle, 2) att höja allmänhetens kunskap om mat på ett sätt som kan vara till användning i vardagen. Inom det ryms många aspekter som exempelvis: öka kunskapen om hållbara matval; skapa förståelse för hur mat produceras och 3) att bidra till att sprida aktuell forskning om mat. Det kan gälla exempelvis hållbara matval, näringsinnehåll och framtidens måltid


Vuxen – med makt att förändra, skyldighet att förstå och möjlighet att agera

Sara Lundgren

Huvudsyftet är att förbättra barn och ungas likvärdiga möjligheter att lyckas. Organisationen Vuxen ska göra det genom att hjälpa, stötta och inspirera vuxna. Jag har aldrig tänkt att ”någon annan” ska ta hand om min dotter, men om jag inte hade orkat, så vet jag inte om det funnits någon annan och det skrämmer mig! Jag har tänkt att det bakom varje utmanande barn står en stark, men utmattad vuxen. Jag tror på det afrikanska ordspråket: ”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn”