Sömn – i hälsans frontlinje. Lärobok om sömn för utbildningar inom medicin och hälsovetenskap

Pernilla Garmy

Målsättningen med projektet är att en lärobok om sömn för hälso- och sjukvårdens professioner är publicerad inom två år, och att den används på samtliga utbildningar inom medicin och hälsovetenskap vid svenska universitet och högskolor. Det räcker inte med en bok, utbildningarna behöver kompletteras med föreläsningar och praktisk handledning under den verksamhetsförlagda utbildningen. Med hjälp av en lärobok får lärare och handledare verktyg och tips att bygga sin undervisning med på.


Lära med Hästar – självstärkande utbildningsprogram för barn och unga

Kommunikationskonsulterna i Malmö AB (Lära med Hästar)

Att genom Lära med Hästars unika metod inspirera till och möjliggöra gränsöverskridande samarbeten mellan den lokala ridskolan och offentlig sektor. Den svenska ridskolan är unik i världen, både när det gäller omfattning och tillgänglighet. I Sverige finns i snitt 1,5 ridskola i varje kommun, ofta med kommunalt stöd, vilket ger mycket goda förutsättningar för folkhälsofrämjande insatser i samarbete med hästen.


Data literacy – ett utvecklingsprojekt för grundskolan med teater och kognitionsforskning

Lunds Universitet

Projektet kommer att genomföras tillsammans med Teater Sagohuset. Syftet med projektet är att med utgångspunkt från det senaste inom kognitionsforskning tillsammans med scenkonsten genomföra ett konkret samarbete för att bidra till en ökad medie- och informationskunnighet hos elever i grundskolan.


Hjärnskap för tonårsföräldrar

Hjärnskap

Målet för projektet är att, utifrån genomförande samt utvärderingar, med professionell hjälp producera föreläsningsavsnitt, material för bokcirkel samt en familjeutmaning digitalt samt göra det tillgängligt kostnadsfritt för föräldrar på en hemsida. På hemsidan ska även finnas en FAQ med frågor samt svar på de vanligaste frågorna som föräldrar har ställt i samband med utbildningsinsatserna samt kontaktuppgifter till organisationer de kan vända sig till vid frågor eller problem.


ATT VARA LÄRARE PÅ DISTANS: EN STUDIE AV SKÅNSKA GYMNASIELÄRARES ERFARENHETER AV OMSTÄLLNINGEN TILL DISTAN…

Peter Svensson

Den snabba omställningen inom skolan till distansundervisning skapade nya krav på organisering. Inför framtida omställningar av skolverksamhet är insikter om lärarnas konkreta erfarenhet av omställningen av stor vikt för att kunna finna organisatoriska lösningar som tar såväl politiska ambitioner som professionens arbetssituation i beaktande. Det föreslagna forskningsprojektet kommer att bidra med insikter som kan vara av stor relevans för framtida krisomställningar av skolverksamhet.


Skånska rek

Nils Bergendal

Producera en app med tillämpning som pedagogiskt verktyg (se ovan). Utöver detta primära syfte ska den vara ett redskap för yrkesgrupper såsom landskapsarkitekter, samhällsplanerare, miljöstrateger m fl. För gemena man hoppas vi appen kan väcka intresse för våra alldagliga platser, ge dessa historisk laddning, men även stimulera till framtidsfrågor rörande det skånska landskapet, dess samhällen och infrastruktur.


UNGAs plattform för digitalt undervisningsmaterial

Musik i Syd

Vi vill skapa en digital plattform där UNGA Musik i Syds kärnverksamhet, via musikläraren, når alla barn i Skåne och därmed stärker kulturens roll i skolan. Genom högkvalitativa filmer om musik, som på olika sätt är kopplade till skolans läroplaner, vill vi erbjuda musikläraren stöd i sin undervisning där kvalitet och kunskap går hand i hand. Genom samarbete med pedagoger, filmare, musiker och forskare i musikpedagogik vill vi säkerställa relevans och hög kvalitet på materialet.