Hommage an Clara

Rolf Martinsson

Målet är att lyfta fram kvinnors komponerande och därigenom bidra till att lyfta fram kvinnliga förebilder i komposition för att inspirera unga kvinnor att söka sig till komposition av klassisk och nutida konstmusik. Jag vill också bidra till att skapa en bättre balans mellan kvinnliga och manliga tonsättares verk inom den västerländska nutida konstmusiken för att göra avtryck i orkesterrepertoaren.


I want to be an apple

OSAAC – Oriental Swedish Assn. for Arts & Culture

Målet är att genom mer inkluderande och medskapande former, ta fram en föreställning som, efter projektet är slut, kan fortsätta att komma fler till del genom regionala turnéer inom befintlig infrastruktur, t. ex. Salto!:s och UNGA Musik i Syds utbudsdagar och turnéer inom förskola och skola. Om vi, under dessa former, skapar något kvalitativt, intressant och relevant för flera, som uppskattas av publiken såväl som de mer etablerade scenerna, så har vi lyckats.


Jakthorn – musikalisk jakttradition

Skånes Jakthorn

Vårt främsta mål är att få fler medlemmar till vår ensemble så jakthornstraditionen kan leva vidare och utvecklas i Skåne. Vi hoppas också att fler jaktarrangörer och jaktintresserade får kännedom om denna musikaliska tradition. Dessutom vill vi hela tiden utveckla oss som blåsensemble.


Inspelning av skiva

Hannes Nyström Bennich

Jag spelar regelbundet på Sveriges jazzscener så som Fasching, Glenn Miller Café, Unity Jazz, Moriskan osv och nu vill jag vidga mitt kontaktnät och komma ut mer i Europa. Målet med inspelningen blir därför att ge ut en skiva som gör det mer möjligt för mig att nå ut till bokare av scener/festivaler runt om i Europa. Samt visa upp vem jag är och vilken musik jag skriver när jag skriver till min egna kvartett.


Uruppförande av kammarmusikverket Nattviol

Ribbingsbergs Kulturförening

Uruppförande och inspelning på Ribbingsbergs Konsert och Galleri av kammarmusikverket ”Nattviol” för sång, röst, gitarr och cello av Johannes Jansson med text av Peter Gärdenfors.


Halina – en överlevares berättelse

Idas Apolonia Ekonomisk förening

Vi vill ge ut denna cd-bok för att nå ut med musiken, berättelsen och bilderna från berättelsen som bygger på en dokumenterad sann historia. Pga rådande pandemi och FHMs restriktioner är spelningar/föreställningar inte längre det självklara elementet för att nå publik.


LUMEN NATURAE – The Light Of Nature

Sebastian Mullaert

Vi kommer att genom detta projekt ges möjlighet att både utforska och dokumentera mötet mellan en musiker med ett nydanande stråkinstrument och klangreferenser åt båda håll i musikhistorien, samt en kompositör och kreatör inom electronica-scenen där ett minimalistiskt uttryck med suggestivt uppbyggda rytmer och sublima klangskiftningar tränger djup in i medvetandet hos lyssnaren.


En helt vanlig dag! – interaktiv barnföreställning med musik och språk

Moa Nissfolk

Föreställningens övergripande syfte är att bidra till ett brobyggande mellan olika kulturella uttryck. Projektet riktar sig därför till en målgrupp som kanske inte brukar ta del av klassisk musik. Syftet med föreställningens språkliga tema är att skapa ett mer långsiktigt värde för målgruppen genom att också bemöta några av de språkliga utmaningar som målgruppen står inför. Språket är i förlängningen en viktig faktor för känslan av social tillhörighet.


Musik för Brass, slagverk och orgel. Brass i Öresundsregionen

Jonas Højen Wiik

Syftet med projektet är att skapa ny musik för ensembletypen och därmed berika repertoaren för brassensemble i kombination med orgel och slagverk. Att få yngre komponister att skriva för denna dynamiska kombination känns både intressant och viktigt samt vara med att skapa verk som hamna på repertoaren för framtiden har alltid varit viktigt för mig. Vidare ser jag möjligheten att binda ihop Öresundsregionen genom musiker från båda sidor Öresund för att sedan turnera i både Danmark och Sverige med detta spännande program av nyskriven musik i kombination med annan originalmusik för besättningen. CD-n som avslutar projektet kan både ses som en dokumentation och som en fortsättning.


Sundsgården Baroque – International Summer Course for Singers and Instrumentalists

Sundsgårdens folkhögskola

Projektet är ett samarbete mellan Sundsgårdens folkhögskola, Musikhögskolan i Malmö och Concerto Copenhagen och syftar till att internationellt etablera kursen Sundsgården Baroque – International Summer Course for Singers and Instrumentalists. Syftet är också att deltagarna genom samspel – på olika nivåer – tillägnar sig praktiska färdigheter och estetiken i historisk uppförandepraxis under ledning av Peter Spissky och andra välrenommerade barockmusiker från Öresundsregionen.


Musik i Klockaregården – Kammarmusik med slagverk

Johan Bridger

Syftet med projektet är att skapa ett levande musikcentrum i Norra Mellby med en kammarmusikscen där slagverk är i fokus. Intentionen med vårt unika koncept är att publik i alla åldrar ska få uppleva trummor, trä-, metall-, och melodi instrument som har en enorm variation av klangfärger vilket ofta upplevs som fängslande. Klockaregården blir en mötesplats för nationellt-, och internationellt erkända artister såväl som unga musikanter från musik-, folk-, och musikhögskolor.


Stråkkvartettveckan för unga musiker

Johannes Marmén

Syftet med detta projekt är att ge unga stråkmusiker i Skåne en möjlighet att upptäcka och utforska stråkkvartettens värld, med uppmuntran och ledsagning av etablerade och aktivt verksamma stråkkvartettmusiker. Jag känner ett personligt ansvar för att förvalta stråkkvartettkulturen i min hemregion eftersom jag som den enda internationellt yrkesverksamma stråkkvartettmusikern i Sverige har en unik erfarenhet av hur mycket just den här genren kan berika människors liv.