KALK

Finn Larsen

Göra naturkritik tillgänglig och begriplig för en bredare allmänhet genom en bildkonstnärlig metod, som vill skärpa sinnen för människans påverkan av landskap, natur och miljö genom att ge ut en fotobok, KALK, om Limhamns kalkbrott med essäs av vetare inom natur/miljö, landskapsarkitektur och konst på svenska och engelska. Att donera 200 böcker till Malmös skolbibliotek och att göra en utställning och anordna en föreläsning i samband med utgivningen.


Daylight – forskningsfilm om vikten av dagsljus

Vy Produktion AB (Vy Film AB)

Ta fasta på redan insamlat research material och komplettera med ytterligare filmat material (fler intervjuer, miljöbilder etc). Vidare att arbeta fram en längre film som är ca 72-80 min, som skall visas och nå ut till så många som möjligt och genom detta få ett eget liv som kan generera samtal, reflektion och nya sätt att se på framtidens städer och människans förhållande till dagsljus.


Rulla ut mig och ge mig en glass

Gunilla Norrman Fritze

Presentera förslag till förändringar som gör äldreboenden i Sverige mer attraktiva. Det ska vara boenden som erbjuder olika sorters ”pedagogik” som vitaliserar och skapar ”mening” för både de äldre och personalen. Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid universitetssjukhuset i Umeå säger att vi måste ”ifrågasätta den palliativa vårdfilosofin”. Alla kommer att tjäna på om fler äldre är aktiva och känner att de har någonting att säga till om även när de har lämnat yrkeslivet.


Kiviks Museum

Målet är att fortsätta växa i antal medlemmar, antal besökare, antal bokningar av guidade vandringar på både fasta tider och på andra dagar. Målet är att fortsätta sätta Kiviks Museum och Kivik på besöksmålskartan och att kunna visa för fler nyfikna hur mycket Kiviksbygden har att ge i både natur och kultur. Målet är ett nytt museum senast inom ett par år.


Föreläsningar om svensk kultur & svenska koder för att främja integrationen i Skåne.

Learn Swedish Culture (Gossner) AB

Öka förståelsen om svensk kultur och svenska koder så att invandrare lättare kan skaffa svenska vänner, få ett jobb, göra bra ifrån sig på en arbetsintervju. Att börja med denna kunskap redan i grundskolan är oerhört viktigt. Likaså att barn från en annan kultur känner att vi satsar även på dem i skolan kan göra att de även känner sig stolta över sitt modersmål och kultur som de har med sig.


REDO- Reskap för Engagemang,

Skånes skolidrottsförbund

REDO syftar till att ta fram inspirerande och motiverande insatser och aktiviteter för unga ledare. Pandemins effekter har haft en stor påverkan på ungas hälsa och genom att inspirera och motivera dem till att engagera sig i en skol-IF kan vi skapa forum för glädje och gemenskap. En skol-IF är barn och ungas egna förening och här utvecklar de sin organisation och dess aktiviteter utifrån egna förutsättningar. Med skol-IF som redskap vill vi att unga ska hitta tillbaka till idrottsrörelsen.


Forskning i samverkan som förändrar Skåne

Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet

Syftet är att lyfta fram exempel på forskning som har positiv samhällspåverkan genom innovativ samverkan med aktörer från olika samhällssektorer. Genom att väcka intresse för forskning som skapar samhällsnytta vill MSI bilda och inspirera fler organisationer, företag, idéburna aktörer och offentliga representanter till samarbete över gränser i Skåne. Därmed kan vi engagera fler i arbetet med att lösa Malmös och Skånes mest komplexa samhällsutmaningar på nya sätt i samverkan över sektorsgränser.


Ny upplaga av boken ”Studentafton: Lundensiskt Fönster mot Världen”

Akademiska Föreningen

Studentaftonen har kallats för ”Sveriges friaste talarstol” och är en omvittnat unik företeelse i Sverige. Dess motsvarighet finns närmast vid universiteten i Cambridge och Oxford. Syftet med bokprojektet är att, i en tid av digitalisering, dokumentera och skildra en av Lunds mest mytomspunna studentevenemang: Studentaftnarna som ett klassiskt forum för debatt och yttrandefrihet.


Artificiell Intelligens – Ny utställning på Vattenhallen Science Center

Vattenhallen Science Center, Lunds Universitet

Alla pratar om det, en del är rädda och andra är nyfikna. På Lunds universitet har man forskat på Artificiell Intelligens och Machine Learning sedan 1980-talet. Forskarna ser dock ett behov av att informera om AI för allmänheten, skolelever, lärare och politiker. Genom att utveckla en utställning på Vattenhallen når denna vetenskap ut till både skolklasser och allmänhet, då vi årligen har ca 45 000 besökare – en siffra som väntas öka ytterligare de närmsta åren.