Jazzens historia i Hässleholm

Hässleholms Jazzklubb

En Jazzklubb som bildades i mitten på 60-talet och som sedan dess genomfört mer än 500 konserter. Eftersom många som var med börjar bli till åren nu är det ett lämpligt tillfälle att skriva en bok samtidigt de ca 70 rullbandsinspelningar som finns i arkivet, digitaliseras.


Skivinspelning med genreöverskridande musik

Max Nyberg

Vår tanke är att en musiker kan lösgöra latent potential genom att våga närma sig ytterkanterna av sin musikalitet, hitta områden där man kan uttrycka sig individuellt och fritt från dogmer, och vi tror att detta projekt kan utveckla oss själva i den riktningen och förhoppningsvis inspirera fler musiker till att prova att ta ett steg åt det hållet. Slutresultatet blir en CD-skiva med egenkomponerad musik. Vi tänker att en professionell inspelning kan fungera som ett slags musikaliskt visitkort som vi kan använda för att väcka intresse hos konsertarrangörer som vanligtvis håller sig till en specifik genre.


Trio Wolski spelar in Hunnsberg Sessions

Hanna Blomberg Music & Wellness AB

För att vi som band ska utvecklas, få fler lyssnare, fler konserttillfällen och andra jobb är det viktigt att vi som band gör olika projekt med olika fokus och teman. Också för att både trogna och nya lyssnare ska ha ett intresse av att följa oss. Med detta projekt vill vi fokusera på den svenska landsbygden och dess idyll. Vi vill genom vår musik få lyssnaren att varva ned, längta till en kär och fridfull plats där de hämtar energi precis som vi gör när vi umgås och jobbar på gården Hunnsberg.


European Youth Brass Band 2021

Brassmusik Skåne

Brassmusik Skåne vill tillsammans med de lokala brassbanden få till stånd ett aktivt samarbete med Kulturskolorna i regionen för att trygga tillväxten av brassmusiker. Lunds Kulturskola startar i höst en brassbandsverksamhet som redan till jul kommer att framträda tillsammans med Lunds Universitets Brassband. Vi har också påbörjat ett arbete att nå fler kulturskolor i Skåne som vi hoppas kommer att delta i någon form.


Skivinspelning och release med Kv.Arken

Annika Jessen

Målet är ett fonogram med god inspelningskvalitet, passande artwork och med fotografi av gruppen. Vi vill till en början trycka upp 300 fysiska exemplar och lägga upp musiken på digitala plattformar. Vi vill även hitta en distributör som distribuerar internationellt. Musiken kommer bestå av våra egna stycken och våra väl genomarbetade arrangemang av traditionella klezmerlåtar som hänger ihop i en konstnärlig röd tråd. Skivan kommer sedan att presenteras vid en releasekonsert och vid vår Smålan.


Orgeln som orkester

Maja Malmström

Syftet är att sätta nytt ljus på orgeln som orkestralt instrument och organistens roll som medskapare i såväl äldre som nyskriven musik. Genom att låta repertoar från olika epoker och stilar mötas i en symfonisk klangbehandling blir orgelns stämrikedom den gemensamma nämnaren. Förhoppningen är att fler ska öppna ögon och öron för denna maskin som intresserat både ingenjörer, uppfinnare och musikälskare genom århundradena.


En kväll med de stora judiska tonsättarna

Malmö Kammarkör

Målet är att sätta ett avtryck i Malmö och sprida kunskap om den judiska musikskatten. Tanken är att konserterna görs i nära anslutning till kristallnatten för att påminna om de förbrytelser och förföljelser som drabbat judar, även i vår tid och i vår stad. Vi tänker oss att ”En kväll med de stora judiska tonsättarna” i första hand framförs någon gång under hösten 2020. Kanske den 9 och 10 november 2020.


Inspelning av Otto Olsson musik i Limhamns kyrka

Malmö Kammarkör

Det finns ett stort musikhistoriskt och kulturmusikaliskt värde att uppmärksamma Otto Olsson som tonsättare och orgelmästare i samband med att "Otto Olsson"-orgeln nu placerats i Limhamn. Malmö Kammarkör under ledning av Dan-Olof Stenlund är den givna utföraren av detta projekt. Målet är att till eftervärlden berätta hur det kom sig att den kanske mest kända orgeln i Sverige kom att få ett hem i Limhamns kyrka och att detta ramas in med en CD-produktion av Malmö Kammarkör med musik av Otto Olsson.


368 dagar – jazzalbum om kronisk sjukdom

Hedda Åberg

Syftet är att sprida min musik och att detta album ska vara en start för att ge mig möjligheten att livnära mig på musiken. Jag hoppas även via min musik kunna belysa problemen man stöter på som kroniskt sjuk och också försöka göra jazzen lite mer tillgänglig till dem yngre och kanske lite mer ovana jazzlyssnarna, då jag tror min musik kan väcka intresse hos yngre lyssnare. Min musik är en blandning av jazzens lekfullhet och popens ärliga texter och enkla melodier.


Musik på Hoppet

Musik på Hoppet

Syftet är att skapa ett levande musikliv på Sjöfartsmuseet i Brantevik, erbjuda publik från Brantevik med omnejd men även övriga Skåne konsertprogram på högsta nivå såväl på sommaren som på vintern. Skapa en unik intim mötesplats både för publik och musiker samt att gynna det lokala musiklivet och hjälpa unga talangfulla musiker och ensembler att nå ut med sin musik.


Fredbergs Orkester med Storband

Emil Fredberg

Just att storbandet är helt jämställt är något av ett fokus och mål för oss. Vi har som avsikt att genom projektet visa publiken och branschen att det med lätthet går att uppnå en mycket hög konstnärlig kvalitet oavsett könsfördelning och att en jämn könsfördelning snarare hjälper oss att uppnå vårt konstnärliga mål. Vi tror att genom en blandad ensemble och med en öppen miljö har vi lättare att säkerställa en trygg och säker miljö på alla sätt.


Blind Date – Konsertserie med klassisk musik i Malmö

Violinist on a Bike

Spännande och mystisk, fängslande och spontan, ”Blind Date” är ett nytt koncept för konsertupplevelse av klassisk musik. Till skillnad från ett typiskt konserthus är ”Blind Date”-konserter intima, mysiga och prisvärda, gränserna mellan artister och lyssnare elimineras, medan den högsta professionella musiknivån för artister alltid är närvarande.


Tempo Strings

Sunesdotters Musik AB

Syftet med Tempo Strings är att ge barn och ungdomar tillgång till kammarmusik och orkesterkultur på hög nivå så att de kan får verktyg att fortsätta spela på den nivå de önskar hela livet. Målet är att genomföra lägerverksamhet, att spela in en film med professionell filmare samt att finansiera en professionell kontrabasist till konserttillfällena.