Organisatorisk, social och ekonomisk hållbarhet för Svenskt föreningsliv

Stefan Svensson

Skapa en handbok för att på ett enkelt sätt stärka och bidra till föreningarnas utveckling och hållbarhet. Att stärka föreningar inom idrott och kultur organisatoriskt, ekonomiskt och hållbart genom denna handbok. Målet är en enkel och lättförstådd bok som ska stärka och utveckla ideella föreningar med begränsad tid och resurser.


Barnbok – osynliga mikroalgers superkrafter utlöser naturfenomen

Sylvie Tesson

Syftet med att skapa denna barnbok är att dela vetenskaplig kunskap med allmänheten som förklarar synliga naturfenomen orsakade av osynliga men ändå inströmmande organismer. Boken ska öka människors nyfikenhet och intresse och ge en alternativ blick för att närma sig ekologiska frågor och samhällsutmaningar, eventuellt hjälpa till att utforma mer inkluderande åtgärder för att skydda vår miljö.


Debattbok om Skånes förutsättningar, möjligheter och utmaningar – del II: Öresundsregionen

Anders Olshov

Syftet är att på ett kvalificerat och oberoende sätt utveckla den skånska debatten som är i behov av fler inlägg samt att skapa samhällsekonomisk nytta för Skåne genom att skriva och utge en debattbok om Skånes förutsättningar, möjligheter och utmaningar – i detta fall även genom att kvalificera debatten om Öresundsregionen, inte minst utifrån ett skånskt perspektiv.


Livet efter stroke

Johan Rietz

Att synliggöra fenomenet att det finns ett liv efter att man fått en stroke. På ytan kan det se ut som om någon som drabbats mår bra, men denne kan lida av hjärntrötthet, svår huvudvärk, stora balansproblem och hemska mardrömmar. Något som kan bli fallet livet ut. Att föreläsa (på strokeföreningarna i landet, på skolor och arbetsplatser) och synliggöra fenomenet livet efter stroke. Målet är publicering även internationellt med kontakt via bokagent.


Läkaren som patient. Dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal

Enheten för medicinens historia, Medicinska fakulteten, LU

Planen är att omarbeta en avhandling till en populärvetenskapligt hållen bok. Det finns flera lämpliga förlag för detta ändamål som ger ut vackra och genomarbetade böcker med lärdomsanknytning. En bok av detta slag skulle fylla en viktig funktion för läkarkåren i Sverige genom att ge vägledning i hur egen ohälsa kan hanteras.


Titel: Skånska vinbönder: människor, gårdar, rankor.

Oscar Krüger

Detta projekt är ett bokprojekt. Syftet är att ge en beskrivning av skånska vinodlare, på ett så tillgängligt och engagerande sätt som möjligt. Samtidigt är denna sorts beskrivning av ett kulturvetenskapligt intresse, och författaren ämnar utveckla den på ett så grundläggande sätt som det populärvetenskapliga formatet tillåter.


Bok om Svaneholms Slott

Svaneholms Slott Andelsförening UPA

Syftet är att kunna ge besökare på slottet, turister, skolungdomar m.fl. kunskap om hur livet var på slottet med omgivning på 1700- och 1800-talet, att ge en bild av Rutger Macklean och hans roll i det enskifte som förändrade jordbruket i Sverige, att utveckla pedagogiskt material samt att sprida boken i olika sammanhang och använda boken som en del i den utveckling som pågår för att stärka slottet som mötesplats och destinationsmål i Skåne.