Pinteg

Pinteg AB

Pintegs syfte är att utveckla tekniska lösningar som hjälper Europas medborgare att värna sin digitala information och integritet. Genom folkbildning och digitala redskap, inklusive metoder att lätt kunna använda sina rättigheter enligt GDPR, ska vi hjälpa individerna att förhindra att information samlas in, och att information som redan samlats in kan raderas. Med detta syftar vi till att bidra till demokratisk hållbarhet.


Penseltvätt

Lavabrush AB

Vi vill värna vår miljö. Vi vill att alla lär sig att ta vara på färgrester; yrkesskolor, förskolor, villaägare, kommuner. Vår Penseltvätt ska därför bli ett naturligt verktyg vid målning, oavsett utövningsnivå. Penseltvätten ska vara ett naturligt arbetsredskap, både på arbetsplatser och i sommarstugor. Lika naturligt som en verktygslåda. Vi har långtgående planer på att ge varje nyutexaminerad yrkesmålare en egen penseltvätt som ett bevis på deras genomförda utbildning.


Klimatsmarta Mjölkproteiner

Cirkulär AB

Projektet handlar huvudsakligen om att utveckla en alternativ metod för produktion av mjölkproteiner. Mjölkproteinet som vi fokuserar på är kasein (i mjölk finns även vassleprotein), som är huvudbeståndsdelen i mejeriprodukter såsom ost och yoghurt. Produktionen kommer att ske genom så kallat rekombinant proteinproduktion som i stora drag utvecklas genom att tillföra en syntetisk gen (del av en DNA-molekyl) i en mikroorganisms DNA som i sin tur instruerar organismen att producera det eftersökta proteinet.


Uppstart av Sveriges första miljömässigt hållbara herrskrädderi i Malmö

Amanda Andersson

Idén är att redan tillverkade kläder av äldre, fin kvalité, dessutom från vårt närområde, ska få en renässans. En ökad förståelse ska väckas hos konsumenter om att gamla kvalitetskläder har ett stort värde och att genom att förnya dem så att de blir moderna idag så ska kunden vara stolt över att den bidrar till en bättre miljö genom att välja en av dessa kostymer istället för en nytillverkad. Det ska upplevas som någonting ”extra” att bära ett sådant plagg både för att de är hantverksmässigt gjorda (utan att exploatera sömmerskor i andra delar av världen) och för att de sparar på vår planet vid tillverkningen.


Europeiskt centrum för Stadsbruk

Xenofilia

Syftet med att utveckla ett centrum för affärsmässig stadsodling är att bidra till hållbara lösningar för bättre klimat. Matproduktionen är en grundläggande del för samhället och orsakar idag stor klimatpåverkan. Genom att bidra till fler entreprenörer som odla ekologiskt och närproducerat minskar klimatpåverkan, biologisk mångfald i städer ökar och konsumenters kunskap kring hållbar mat ökar. Samtidigt skapas jobb och företagande!


Återbruket Mobilia

Victor Wall

Återbruket är en verksamhet med syfte att främja återbruk och företagande genom hållbart skapande. Här återbrukas och återvinns material och saker som med kreativitet och nytänkande får nytt liv och syfte och därmed bidrar till en cirkulär ekonomi. Fokus ligger på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Verksamheten är uppbyggd som en galleria och innehåller ett tiotal butiker med möjlighet för fler.


Disruptiv och konkurrenskraftig marknadsplats mellan restauranger och producenter

Snömoln i Norden AB

Syftet är att tillsammans med lokala aktörer från både producent & restaurangsidan kunna bygga upp en fungerande digital infrastruktur som möjliggör lokal handel & distribution, samt att korta stegen mellan producent och konsument genom att skippa grossistledet. En fullgod lösning till ett rimligare pris.


IKEA emergency health kit

Carolin Emond

Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för icke vårdutbildade personer att kunna hjälpa varandra vid akutsituationer och trauman. Syftet är också att kunna erbjuda möjlighet att lösa mer komplexa trauma genom tillägg med utbildning och liveguidning via video från hälso- och sjukvårdspersonal.