Management by Heart for Young Leaders

Arbor Vitae c/o Undervisningshuset

Ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ungdomar och gymnasister i övre tonåren, 17-19 år, där deltagarna uppmärksammas på det humanistiska förhållningssättet, så att de i det stora och det lilla kan fungera som förebilder och verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens.


KIOSK

KFUM KIOSK

Syftet med detta projekt är att försöka få dessa individer att välja ”rätt” väg i framtiden, låta dem träffa fler vuxna, låta dem prova olika verksamheter, ge dem utbildning så att de upptäcker att om man vill kan man också lära sig och då kanske väcka ett intresse för studier. Erbjuda fler positiva vuxna förebilder därav minst hälften kvinnor. Ge dem verktyg för att undvika kriminella frestelser och att få dem att försöka komma bort från dessa miljöer.


Digitala kunskapsstationer i Akvariet – en levande värld, Malmö Museer

Malmö Museer

Publikundersökningar har visat att det finns en stor efterfrågan på ett fungerande informationssystem i utställningen. Vi vill uppfylla besökarnas önskan och på ett intressant sätt kunna förmedla kunskap om olika djurarter och dess roll i de ekologiska systemen men även om olika miljöproblem och framtida lösningar på dessa. Ett välfungerande informationssystem tillsammans med utställningen blir ett led i att få fler ungdomar och övriga besökare att intressera sig för natur och miljöfrågor.


Kvalificerad ledarutbildning i IK Eos

Idrottsklubben Eos

Eos ledarakademi syftar till att utbilda fler ledare till Eos verksamheter för barn och ungdomar i alla åldrar. Vi vill ge våra ledare utbildning, lärdomar och kunskap som de kan ha glädje av såväl som ledare i Eos som i sina privata och professionella liv.  Med fler och mer kompetenta ledare kan Eos bättre uppfylla RF’s riktlinjer och än mer bli en förening med aktiva som sträcker sig utanför RF’s triangel.


Ångestboken

Marie Tillman

Projektet syftar till att höja kunskapen om ångest hos ungdomar/unga vuxna, samt att ge läsaren verktyg för att hantera den. Vidare syftar det till att underlätta samtal om ångest mellan målgruppen och deras vårdnadshavare /andra vuxna som regelbundet möter unga med ångest. Marie Tillman får återkommande höra från sina läsare att hennes serier blivit ett verktyg för att kunna prata om ångest och för att visa hur man känner när orden inte räcker till.


BOOA – Säsong 2

Ekonomiska Föreningen BOOA

Syftet med BOOA är att minska avståndet mellan akademin och samhället genom att erbjuda forskare en plattform och ett format där de kan nå ut till en större publik och sticka ut i dagens mediabrus. Samtidigt vill vi göra några av landets främsta forskare tillgängliga för allmänheten, när som helts och vart som helst – gratis. Med värme, transparens och humor vill vi motverka faktaresistens och bygga förtroende för forskaren och forskning.


Hälsoprogrammet – för stärkt hälsa hos unga

Boost by FC Rosengård

Syftet med projektet är att ta fram ett hälsostärkande program som riktar sig till unga i Skåne. Genom det kan vi ge de unga vi möter idag verktyg som bidrar till att de kan stärka sin upplevda hälsa och välmående, och på det sättet motverka de växande psykiska påfrestningar unga möter. Nyttan med projektet och programmet kommer vara att unga i Skåne mår bättre, orkar prestera bättre i skolan eller i sitt arbetssökande och öka sina möjligheter att i vuxen ålder kunna komma ut på arbetsmarknaden.