Nanoteater

Teater Sagohuset

Teater Sagohuset vill skapa en teatermonolog för gymnasieungdomar. Detta för att väcka intresse och ge en emotionell ingång till frågan om miljöförstöring och forskning om denna. Efter att monologen framförts kommer eleverna att ta del av en workshop som tas fram av Tommy Cedervalls forskargrupp på kemiska institutionen på Lunds Universitet.


Allt hänger ihop

Tomelilla kommun

Syftet med projektet är att informera om naturens tjänster på ett pedagogiskt och lärorikt sött. Filmen inspirerar skolor att jobba ämnesintegrerat. Motivation är en viktig nyckel till elevers skolframgång. Ett digitalt undervisningsmaterial kan vara en metod för att öka elevernas intresse och inspirera till egna projekt. Resultatet skapar ringar på vattnet så att det digitala undervisningsmaterialet kan spridas vidare till andra lärare och verksamheter.


 Zero To Kickstart – The Sustainable Product Marathon

Föreningen Stapelbädden

 At ZTK we will open doors to people from all industries and backgrounds and allow them to engage and overcome the complications of design and marketing.

Our mission is to foster meaningful networks that contribute to an integrated entrepreneurial ecosystem. We provide a tangible product-making experience that will prepare future designers for their next challenge and spread awareness to the public through our viral video campaigns.

We believe that this is the best way to overcome future challenges; through action and cooperation.


Programmeringsliga online

Malmö Kreospaceförening

Målet med detta projekt är att bygga en internettjänst som möjliggör att online, mot riktiga robotar, prova på, träna och tävla i robotprogrammering.

Robotar är dyra att köpa och används inte effektivt idag. Genom denna internettjänst kan barn och ungdomar delta när det passar dem, behöver inte köpa in någon egen robot utan behöver bara tillgång till en dator och internet.


Barnbibliotek och intellektuella funktionsnedsättningar

Linda Stjernholm

Syftet med projektet är att skapa en handledning för de som vill arbeta med att tillgängliggöra barn- och ungdomslitteratur för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Grunden till handledningstexten ska vara en sammanställning av den forskning som gjorts internationellt inom ämnet, men också baserad på vad målgruppen själva, deras föräldrar och pedagoger menar behövs för att öka tillgängligheten till litteratur och biblioteksrummet.


Big Bang Festival 2019

Cool Minds

Denna vetenskapsfestival kommer att inspirera barn från hela Skåne till naturvetenskap och teknik. För både barnens, Malmös och Sveriges framtid är det av godo att arbeta för att skapa en positiv association mellan vetenskap och skoj. Cool Minds vill höja kunskapsnivån hos barn och främja lärande. Alla programpunkter innebär en interaktiv möjlighet att lära sig om teknik eller naturvetenskap.