Utveckling av en prediktiv och stratifierande biomarkörpanel i bukspottkörtelcancervävnad

Reccan Diagnostics AB

Bukspottkörtelcancer är vår sannolikt dödligaste cancerform med en medianöverlevnad på 6-8 månader och 5-årsöverlevnad med max 5-6%. Målet är att definiera en nu diagnostisk/prediktiv och stratifierande vävnadsmarkörpanel vid bukspottkörtelcancer. Detta för att bättre och mer skräddarsytt utforma behandling och definiera subgrupper som bättre svarar på olika typer av terapi.


HOPP FÖR ME/CFS

ImmuneBiotech Sweden AB

ME/CFS är ett relativt nytt sjukdomstillstånd som även kallas kroniskt trötthetssyndrom. Patienterna lider av en förlamande trötthet och utmattning som inte blir bättre av vila. I detta projekt vill man verifiera om ImmuneBiotechs expertis, IBS produkt, också har effekt vid ME/CFS. Eftersom de flesta personer som lider av ME/CFS också lider av IBS så finns det en god anledning att förmoda att IBS-produkten också har effekt för personer med ME/CFS


I-PROTECT: Implementering av skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare

Eva Ageberg

Projektet ska utveckla och testa I-PROTECT-modellen, innehållande skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare och en implementeringsplan för klubbar. Skadeförebyggande träning är effektivt men används inte rutinmässigt. Ett team av användare och forskare kommer att arbeta utifrån klubbarnas behov och förutsättningar, med aktuell forskning som grund.


SMASH – Sweat Metabolites Analysis för Sport and Health

Innovosens AB

Övervakningen av blodglukoskoncentrationen och många andra parametrar vid diabetes är absolut nödvändig. Innovosens strävar efter att utveckla en icke-invasiv, kostnadseffektiv biometrisk bärbar sensor för personanpassad diabetes- och sporthälsohantering för att förhindra och förutspå tidiga tecken på hypo- och hyperglykemi och laktacidos genom kontinuerlig övervakning och mätning av blodglukos samt andra parametrar som orsakar insulintresistans


C4BP-lgM fusion protein as a novel therapeutic approach to cure Neisseria gonorrhoeae infection

Serena Bettoni

Vi strävar efter att presentera en unik behandlingsmetod för att bota gonokockinfektion. C4BP-IgM-fusionsproteinet är ett innovativt läkemedel eftersom det använder sig av flyktmekanismer som bakterier utvecklat för att undgå upptäckt av immunsystemet. C4BP binder till bakteriens yta medan den konstanta andelen IgM främjar serum-medierad avdödning av patogener.

Vi avser även visa att detta protein är specifikt, effektivt och icke-toxiskt för patienten.


Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för att kartlägga genförändringar på plats i den mänskliga hjärnan

Tomas Björklund

Förändringar i balansen mellan olika proteiner och deras kodande förlaga mRNA är avgörande för hjärnans normala funktioner. Vid neurologiska sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom., epilepsi och Parkinsons sjukdom leder dock förändringarna med tiden till en negativ spiral som mynnar ut i neurodegeneration och celldöd. Att studera dessa förändringar genom att kartlägga uttrycksmönstret av mRNA i vävnaden har skapat ett ovärderligt fönster in till dessa processer. Projektet vill bygga den första prototypen av sekvenseringsteknik och använda den för att för första gången kartlägga förändringen som sker i den mänskliga hjärnan vid epilepsi.


Symaskin för standardiserad kirurgisk bukförslutning

Suturion AB

Suturion utvecklar en symaskin som snabbt producerar en standardiserad kirurgisk söm. Symaskinen löser tre bukförslutningsrelaterade utmaningar: 1/ Säkerställer en högkvalitativ förslutning av bukväggen vilket i sin tur minskar risken för ärrbråck 2/ Halverar förslutningstiden vilket minskar tiden i operationssalen och frigör operationsutrymme 3/ Eliminerar risken för stickskada hos kirurg och personal.


Fixaspine – med positiva resultat i bagaget

Fixaposture AB

Nackrelaterad ohälsa är ett av de snabbast växande fysiska problemen i dagens samhälle. Vi använder digitala verktyg alltmer vilket ur många aspekter är bra men tyvärr är vår nacke inte gjord för den belastning vi därmed utsätter den för. FixaSpine talar om för patienten vad som är rätt hållning så att muskelminnet kommer tillbaka. Det är en liten dosa som med vinkel och avstånd känner av en felaktig hållning och via ljud och vibration ger återkoppling till att återta rätt hållning.


TrojanDC – developing an off-the-shelf immunotherapy to turn cancer against itself

Asgard Therapeutics AB

Asgard Therapeutics utvecklar världens första immunterapi mot cancer baserad på cellulär omprogrammering.

Vi strävar efter nästa språng framåt med hjälp av Asgards egenutvecklade teknologi för att göra cancerceller synliga för immunsystemet så att de kan attackeras och elimineras.

Denna strategi kombinerar cellulär omprogrammering och immunterapi, vilket leder till utvecklingen av TrojanDC, en ny genterapi för att släppa loss immunsystemet på cancern. TrojanDC kommer initialt att utvecklas för en typ av cancer och senare appliceras på andra typer, vilket öppnar upp stora möjligheter för revolutionerande cancerbehandling.