”Från bondmora till konstväverska”; Boken om Cilluf Olsson, 1847-1916

Birgitta Calagos

Cilluf Olsson var en stark och driftig kvinna vid 1900-talets början, som drev eget företag, sålde sina produkter, hade vävskola, affär, åkte på utställningar, bl a till världsutställningen i Paris år 1900. Hon deltog i den nationella rörelsen att bevara det textila kulturarvet som höll på att gå förlorat vid industrialismens genombrott, genom att ingå i styrelsen för Malmöhus läns hemslöjdsförening som bildades 1905.


LIVLINAN – En bok om de danska judarnas flykt, de illegala rutterna och vapensmugglingen över Öresund under andra världskriget

Lennart Rasmusson

I oktober 1943 flydde ca 7000 av Danmarks judiska befolkning till Sverige, varav en knapp femtedel till Kullabygden i Nordvästskåne. De personer som verkade på den svenska sidan av Öresund och som möjliggjorde mottagandet av flyktingarna, den illegala båttrafiken samt vapensmugglingen till danska motståndsrörelsen, de är idag borta. Denna boken vill förmedla den solidaritet och vilja som svenska folket för 75 år sedan manifesterade för att hjälpa ett broderfolk och människor i nöd.


Gudomliga stenar – vetenskap och världsbild under tusen år

Lena Björk Blixt

En guidebok som tar med läsaren på en fascinerande resa genom de senaste tusen åren, i syfte att berätta om och gestalta den naturvetenskapliga forskningens utveckling och hur dess växande kunskapsmassa har inverkat alltmer på människors världsbild genom århundradena. Boken skall väcka nyfikenhet, inspiration och förundran kring insikten om att vi alla är en del av mänsklighetens makalösa äventyr, den tidsresa som vi alla påbörjar vid vår födelse.


Debattbok om Skånes förutsättningar, möjligheter och utmaningar

Anders Olshov

En debattbok om Skånes förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Boken ska vända sig till den samhällsintresserade allmänheten och till beslutsfattare. Läsarna skall ges ett kvalificerat och oberoende underlag och en ökad förståelse för de frågor som är av särskild vikt för Skåne.


Mjölkmjölet – Den explosive historien om vårt mest hemlighetsfulla livsmedel

Andreas Håkansson

En populärvetenskaplig bok som skildrar mjölkpulvrets teknik- och kulturhistoria, samt dess relevans för framtiden. Detta är ett fält som trots sin stora betydelse för ekonomi och kultur fått förvånansvärt lite uppmärksamhet. Genom att kombinera de många spektakulära inslagen i detta till synes grå livsmedels historia, med insikt i tekniken bakom livsmedelsproduktionen, ger boken nya perspektiv.


Kan man tvätta vatten? – Om hållbarhetsarbete i förskolan

Marie Fridberg

Tillsammans med förskollärare med erfarenhet av hållbarhetsarbete, skriva en bok som belyser olika perspektiv på hur hållbar utveckling kan förstås i förskolan, där de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, synliggörs. Målet med boken är att lyfta fram, synliggöra och diskutera hur vardagsanknytet hållbarhetsarbete kan bedrivas på den egna arbetsplatsen/förskolan.


Dagsvandringar i Skåne

Caroline Alesmark

Boken kommer att innehålla ca 50 dagsvandringar och rikta sig till den grupp som vill börja vandra men känner sig oerfaren eller obekväm med att sova i tält eller vindskydd. Det har kommit mängder av forskningsrapporter kring naturvistelsen och vandringens nytta ur ett folkhälsoperspektiv under senare år. Vandring är en demokratisk sysselsättning, allt som behövs är en ryggsäck, en vindjacka och ett par bekväma skor.