Vi måste rädda så många vi kan – historien om Syklubben

Conny Palmkvist

Under hösten 1943 flydde fler än 7000 judar från det ockuperade Danmark till det neutrala Sverige via Öresund. Deras flykt blev möjlig tack vare flyktorganisationer och motståndsgrupper, som satte sig upp mot nazismens förföljelse av danskarnas judiska vänner och bekanta. En av grupperna som gjorde en insats var Syklubben, vilken bestod av danska poliser i sammanslutning med en grupp svenska män från Helsingborg. Tillsammans räddade de 1400 människor. De enda regler de satte upp var: Vi ska inte tjäna en enda krona på vår verksamhet och – Vi måste rädda så många vi kan.


 HETTAN

Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet

Bildningshelgen HETTAN syftar till att lyfta fram den mest ömmande, iögonfallande och angelägna forskningen om klimatförändringarna som bedrivs just nu. Vill nå en bred publik som berörs av detta samt öka förståelsen för de stora klimatmässiga utmaningar som vi alla står inför.


 Altitude Academy – förändringsskolan

Altitude Meetings AB

Vårt samhälle står inför en rad stora utmaningar inom demokrati, hållbarhet och mångfald. Altitude Academy jobbar redan med dessa frågor men vill nu hjälpa dagens engagerade unga med kunskap, nätverk och insikter, för att kunna växa och bli morgondagens ledare och sociala entreprenörer.


Starta tidskriften Sömn och Hälsa

Pernilla Garmy

Sömnbesvär är vanligt i befolkningen – var tredje kvinna och var femte man i Sverige lider av sömnproblem.

I tidskriften sömn och hälsa kommer forskare att dela med sig av populärvetenskapliga sammanfattningar av sina studier och kliniker kommer att beskriva vilka metoden, framför allt icke-farmakologiska, som de använder för att hjälpa patienter med sömnsvårigheter


Existensfestivalen 2019

Convenium Österlen

Existensfestivalen riktar sig till den breda allmänheten såväl som till skådespelare, hjärnforskare, författare, filosofer, psykologer, psykoterapeuter, musiker och mediarepresentanter. Alla dessa kommer att genom samtal, föreläsningar, performances, konserter och workshops samlas kring frågan om meningen med livet.


Fighting cancer with plastic bullets

Malmö universitetsbibliotek

Syftet med utställningen är att kommunicera forskning om cancerdiagnostik som bedrivs av forskarstuderande doktorander på Institutionen för biomedicin på Malmö Universitet. Vilken nytta kan den göra och hur kan den tillämpas i samhället? Genom bl a inspelade filmer får besökaren en inblick i ett antal doktoranders arbete. 


Drivkraft Akademi

Drivkraft Malmö

Målet är att ge alla ungdomar samma chans i livet, oavsett var de kommer ifrån, vilken bakgrund de har eller var de bor. Behovet av förebilder har ständigt ökat. Att genom ett ledarskapsprogram kunna erbjuda elever en möjlighet att tydligare sätta mål och navigera mot en ljusare framtid. Självledarskap och personlig utveckling i en miljö med likasinnade kommer att skapa fler unga förebilder som kan vara med och påverka vår stad. Målbild är att kunna leda sig själv och på sikt även att leda andra.


Jorden, klimatet och de 17 Globala målen – ett bildningsprojekt för alla åldrar

Vattenhallen Science Center

Genom detta projekt vill man intressera ännu fler besökare till Vattenhallen Science Center. Ämnet är högaktuellt och allmänhetens intresse för frågor som rör klimat har ökat de senaste åren. Genom projektet vill man avdramatisera och sprida forskningsbaserad kunskap vidare till den breda allmänheten. Vill också bidra till större förstående för vad var och en kan göra i sin vardag för att påverka en hållbar utveckling.


BOOA – En populärvetenskaplig Youtubekanal

Ekonomiska Föreningen BOOA

BOOA vill genom populärvetenskapliga videoföreläsningar minska avståndet mellan akademin och samhället och tillgängliggöra kvalitetssäkrad kunskap för allmänheten. Filmerna kommer att bryta ner negativa stereotyper kring akademin och forskare samt öka förtroendet för forskning, motverka faktaresistens och locka till nyfikenhet.