Musik på Ribbingsberg

Ribbingsbergs Kulturförening/Boel Adler

Ribbingsberg är en mötesplats för musik och konst med framföranden på hög konstnärlig nivå med utrymme för stor variation och för artisternas fantasi och lekfullhet. Musiken är av mycket hög klass, men inramningen lättsam. I samband med konserterna är även konstutställning öppen. Evenemangen vänder sig till en blandad publik. Närheten mellan scen och publik skapar en intim och varm stämning, och i pausen erbjuds servering och tillfälle till angenäm samvaro även med artisterna.


Lukaspassionen

Rolf Martinsson

Lukaspassionens konstnärliga idé var att komponera ett verk som utgår från barocken (Bach) med stilistiska utflykter i modernare stilar. De barocka partierna ackompanjerar Lukasevangeliets bibeltexter och Göran Greiders kraftfulla nutidstexter om missiler och lidanden, ackompanjeras av modernare stilar. Verket är praktiskt att programsätta för kyrkor som inte har råd med Matteuspassionen och liknande dyra produktioner. Syftet med projektet är att tillgängliggöra ett unikt verk på den internationella marknaden. En CD-inspelning med den solist som är tilltänkt för den internationella premiären av den tyska översättningen, är en avgörande viktig dokumentation för verkets internationella framgångar.


GLOW. WEURLANDER OCH POMONA STRING QUARTET

Minna Weurlander

Syftet är att ge ut en skiva med spännande, unikt och nytt program för accordeon och dess stråkkvartett och presentera en ny repertoar som kan spelas på flera olika scener i Skåne, och utanför gränser. Denna sättning är ovanlig. Ävenledes vet få skillnaden mellan dragspel och konsert-accordeon. Syftet är att sprida ny musik tillsammans med stråkkvartett, med hög konstnärlig och teknisk kvalité, skapa fascinerande gränsöverskridande klangbilder och självfallet skapa flera speltillfällen i Sverige och utomlands.


Trelleborgs Pianofestival

Trelleborgs pianofestival/Mats Widlund

Målet med projektet är att stimulera intresset för pianomusik, dvs öka den allmänna kännedomen om instrumentet, repertoaren och utövarna. Det är också att nå nya publikgrupper samt bygga nätverk mellan utövande pianister av olika nationaliteter och generationer. Det är viktigt att visa att inte bara storstadsområden kan erbjuda arrangemang av denna art. Det finns en unikt fin scen i Sankt Nicolai kyrka med en av landets bästa flyglar.


Karolina Almgren Projekt Inspelning

Karolina Almgren

Karolina Almgren Projekt är ett band bestående av 5 kvinnliga instrumentalister. Projekt ska ge möjligheter att röra sig mellan det typiska jazz-soundet och en mer kammarmusikkänsla. Genom att utnyttja instrumentens fulla potential så kan man röra sig mellan jazz, visa och klassiskt på ett nytt och spännande sätt. Det är bra för jazzscenen, som är i stort behov av fler band med en tydlig jämställd profil samt samarbete mellan musiker, som är från olika generationer och som har olika erfarenheter. Allt som är i kontrast till det som är normen behövs. Jazzscenen är fortfarande väldigt mansdominerad så här behövs tydliga jämställda initiativ


CD-inspelning av Claudio Monteverdis opera L’Orfeo (1607)

Föreningen Lundabarock/Johan Linderoth

Målet är att sticka ut hakan med att spela in detta välkända verk som redan dokumenterats av de främsta grupperna på kontinenten och att göra det på ett nytt sätt. Det finns ingen i den internationella musik- världen som förväntar sig något sådant av oss i Norden. Med en bra internationell distribution via ett välkänt skivbolag kommer inspelningen att sätta Skåne på kartan. Det har redan på ett tidigt stadium varit angeläget att få projektet dokumenterat, och helst på CD, eftersom det är den enda möjligheten att verkligen visa musikvärlden vad vi kan prestera här i Skåne.


Återetablera Lunds Vokalensemble som en av Sveriges främsta körer

Lunds Vokalensemble/Emma Lund

Syftet med satsningen är att fortsätta utveckla Lunds Vokalensemble till en kör på allra högsta nivå för att kunna matcha dirigenten Martins Arpåkers kapacitet som dirigent. För en ung dirigent med framtiden för sig är det långt ifrån självklart att stanna i Skåne. I förlängningen ger satsningen en möjlighet att behålla Martin Arpåker som en positiv musikalisk kraft i regionen, till gagn inte bara för kören, utan för det skånska musiklivet i stort.


Trio Wolski på releaseturné

Kristian Wolski

Trio Wolski är ett genresöverskridande band från Malmö ska åka på en turné i sommar. Syftet med turnén är att nå ut till en större publik, människor i alla åldrar som sällan möter folkmusik. Istället för att spela på folkmusikfestivaler där folkmusiken redan existerar, är målet scener där folkmusik inte syns så ofta, som kyrkor, caféer och scener för jazz- och klassisk musik.


Den svenska nysakliga orgelmusiken

Jesper Glans

Varje tids musik har sin klang och sina konstnärliga ideal, men när ett musikstycke väl framförts kan det lika snabbt glömmas igen, oberoende av hur bra det var. Det är svårt att tänka sig att J.S. Bachs orgelmusik, som idag ses som en självklarhet i repertoarer och som räknas till de största orgelstyckena som skrivits, en gång i tiden också var undanlagda och bortglömda. Musiken som avses med det här projektet är svensk orgelmusik från perioden mellan 1950-80-talet, som delvis sedan dess blivit mer eller mindre bortglömd. Det mesta av materialet har inte blivit inspelat eller dokumenterat på cd tidigare.