Utställningen You go boy! Den goda manligheten – mansroller i 500 år på Skarhults slott

Alexandra von Schwerin

Skarhults kulturminne har genom utställningar, böcker och artiklar verkat för ett ökat intresse för vår gemensamma historia. Efter 4 år av utställningar om historiens starka kvinnor är det nu dags att skapa goda förebilder för våra pojkar och unga män. En genomgång av mansideal genom tiderna, från riddare i Rustning till surdegsbakande latte-farsa, kan hjälpa oss att förstå hur vi har hamnat i dagens polariserade

#Metoo-värld och samtidigt överösa publiken med historiens exempel på goda män.


Geopark Skåne fas 2 : geologiska beskrivningar

Emma Rehnström

En geopark består av tre delar: geologiska besöksmål ute i naturen, besöksmål med geologisk anknytning, exempelvis museala utställningar samt olika erbjudande från lokala näringsidkare såsom matupplevelser, aktiviteter, boende eller alternativa transporter – i en enighet som skapar en totalupplevelse. Geoparker ligger sedan 2015 under UNESCO, sidoställt ”Världsarvs-” och ”Biosfärsområden”, och är organiserade i globala och regionala nätverk. Syftet med att skriva de geologiska beskrivningarna på temat ”På kanten av en kontinent” för Geopark Skåne är att lägga en nödvändig vetenskapligt korrekt grund för att kunna berätta den unika historien om Skånes fantastiska geologiska utveckling.


Den svenska fotbollens kulturföremål I text och bild

Torbjörn Andersson

Syftet är att genom en nationell inventering och en bok – bägge med stort Skånefokus – öka kunskapen och bildningen runt fotbollens okända kulturhistoria i form av föremål i text och bild. En stor samling spännande föremål finns i landet, men ingen har en bild över helheten. Genom den här boken kan en av Skånes/Sveriges/världens allra viktigaste populärkulturer få sin rättmätiga status, i slutändan även förhoppningsvis på landets museer.


Museum at your fingertips: Lund University Biological Museum in Virtual Reality

Guiseppe Bianco

Vi lever mitt i en digital revolution där information delas online och virtuell verklighet tyst smyger in i våra hem. Lunds universitets biologiska museum har en häpnadsväckande samling av 12 miljoner prover samlade under de senaste tre århundradena. Syftet med detta projekt är att låsa upp tillgången till de biologiska arkiven för forskare, utbildare och allmänheten med hjälp av moderna 3D-digitaliseringsmetoder samt engagera slutanvändarna med nya virtuella verklighetenheter.


Simrishamn 900 år

Österlens museum/Lena Alebo

Syftet med bokprojektet är att ge Simrishamn en jubileumsbok inför 900-årsjubileet 2023. Men lika viktigt är att få prova ett nytt tillvägagångssätt i ambitionen att skriva en stadsmonografi. Oral history- att fånga stadens historia genom narrativa berättelser. För att nå syftet har redaktionen fått en lite atypisk sammansättning med deltagande släktforskare, lokalhistoriker, journalist, fotograf med lokalhistorisk kunskap samt mer typiskt en historiker och en arkeolog.


Medeltidens Lund – att levandegöra en svunnen tid

Marcus Karlsson

Under ett antal år har elever och lärare arbetat med att skapa förslag för att synliggöra Lunds historia och göra den mer angelägen och intressant för besökare och kommuninvånare. Arbetet har skett inom ramen för Historieprogrammet, men projekten har även varit av samverkande natur, då flera andra program, skolor, universitet och näringslivsaktörer har arbetat tillsammans. Syftet med projektet är trefaldigt, det pedagogiska syftet är unikt, att lära eleverna någonting de bör kunna men som de aldrig kan lära sig i någon annan skola. För det andra ett bildningssyfte – att förmedla historia! Det tredje syftet är långsiktigt – att skapa business av historia – en ny näring i staden Lund: Historisk Turism.


Drivkraft Landskrona

Drivkraft Malmö/Jessica Grundström Ahldin

Drivkraft Malmö är en ideell förening med syfte att motverka klyftor i samhället. Föreningen startades 2011 i Malmö och har sedan dess utökat sin verksamhet till Helsingborg och nu även Landskrona Genom mentorskap uppnås att fler elever går ut skolan med godkända betyg, hittar en väg till gymnasiet och även en väg in i det svenska samhället. Många av elever säger att deras mentor blir en vän för livet och ett stort stöd. Läxhjälpen ger varje vecka hundratals elever hjälp med sina läxor, men skapar även relationer mellan människor från olika delar av staden som annars aldrig skulle mötas. Genom att få stöd med läxor och en hållbar fritid minskar klyftorna i samhället.


Fröken Gro

Sara Sigurdson

Kunskapen om vad odling och livsmedelsproduktion betyder för världen gör oss både mer medvetna och varsamma om den värld vi lever i. Syftet med Fröken Gro är att kunna öppna nya dörrar till den fascinerande värld som finns bland mylla och växter och inspirera barn till att så sitt första frö och återta kunskapen om jordbruk, odling och livsmedelsproduktion, detta för att tillsammans bidra till en mer hållbar värld.


 Internet of things and people på Malmö universitetsbibliotek

Malmö universitetsbibliotek/Annsofie Olsson

Syftet är att utveckla biblioteket som en plats för forskningskommunikation. Besökaren möts av en utställning om avancerad teknik, involveras aktivt och får ta ett kliv in i framtiden. Vad innebär ett uppkopplat hem? Hur kan data från våra transporter, vår energiförbrukning och vår hälsa användas på ett nyttigt sätt? Detta är frågor som ska belysas och ge besökarna möjlighet att reflektera över. Besökarna får också möjlighet att lära sig mer, ifrågasätta och diskutera universitetets forskning.


Tipsbank och Community för ungas läsande

Yellowbits/Hans-Olof Ulmestad

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för skolbibliotekarier och lärare att genomföra annorlunda och nytänkande projekt för att stimulera läsning. De flesta skolbibliotekarier och lärare arbetar idag ensamma och under tidspress. Den digitala communityn/tipsbanken ger möjlighet att på ett enkelt och tillgängligt sätt utbyta idéer och metoder.